PhD במנהל מערכות בריאות, מכהנת כראש החוג לניהול מצבי חירום ואסון באוניברסיטת תל אביב. לשעבר ראש ענף היערכות לחירום בצה”ל (סא”ל) ויועצת בכירה של האגף לשעת-חרום של משרד הבריאות.