מליאת מח"צ

מליאת מח”צ הינה התארגנות וולנטרית של רופאות ורופאים, אחיות ואחים, מדעניות וחוקרים, אשר מאמינים כי האופן בו מנוהל משבר הקורונה בישראל חוטא למדע, לרפואה, לאתיקה ולמוסר. על אף שאין כולם מסכימים על כל פרט וכל צעד, חברי המליאה מאמינים בעקרונות היסודיים עליהם מבוססת פעילות מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה:

1. יש ללמוד לחיות לצד הקורונה תוך הסרת ההגבלות מהאוכלוסייה הכללית וקידום הגנה חכמה, ממוקדת ויעילה באוכלוסיות הסיכון.
2. המנעות משימוש באמצעי כפיה כגון תו ירוק, וכל מדיניות מפלה אחרת על בסיס סטטוס חיסוני, תוך שמירה על זכויות וחרויות הפרט.
3. הנגשת חיסון הקורונה לאוכלוסיות סיכון על בסיס הסברה ללא כפייה או סנקציות, ותוך מעקב מדוקדק ושקוף לציבור אחר תופעות לוואי.
4. קידום תכנית לאומית לתיקון נזקי משבר הקורונה וחיזוק מערכת הבריאות על בסיס תפישה רחבה של בריאות האדם על פי הגדרות ארגון הבריאות העולמי.
5. המשך קידום חיסוני השגרה בישראל על בסיס הסברה כפי שנעשה עד כה.
6. יישום שקיפות ושיח ציבורי ומדעי פתוח לדעות שונות כחלק מתהליכי קבלת ההחלטות של הממשלה.

מטרות מליאת המח"צ הן:

1. תמיכה בפעילות מח”צ, תוך מתן לגיטימציה הן לעצם הבעת דעה שונה ולתוכן העמדות עצמן.
2. הגדלת משרעת קולות השטח המגיעים למועצה.
3. פורום מומחים נוסף, להגדלת טווח הדעות, הפתרונות והידע הזמינים למועצה
4. פורום התייעצות לגבי מדיניות, כלים ועמדות להתמודדות עם משבר הקורונה, על צדדיו הבריאותיים והחברתיים.
5. לאור ההתקפות הקשות והדיסלגיטימציה שעוברים אנשי צוות רפואי ומדענים הסבורים כי הנרטיב העומד מאחורי פעולות הממשלה הינו שגוי, משמש פורום זה גם כפורום תמיכה.

מספר מדענים/ות, רופאים/ות ואחים/ות נוספים שהגישו בקשה להצטרף, נמצאים בתהליכי אישור הצטרפותם.
באם נרשמתם ושמכם אינו מופיע, אנא כתבו לנו להשלמת הליך ההרשמה.