מועצת החרום הציבורית למשבר הקורונה

ניתוח סיכונים – הסיכון האישי מ-COVID19 לאחר חיסון

כל טיפול רפואי חייב להיעשות מרצונו החופשי של המטופל. כך, ע”פ כללי האתיקה והחוק בעולם ובישראל. עם זאת, למדינה זכות להפר אוטונומיה של אדם על גופו במקרי קיצון חריגים, בהם ניתן לטעון כי זכותה של החברה להגן על עצמה גוברת על זכותו של הפרט על גופו. גם בפנדמיה, יכולה לעלות הדילמה בין זכות האדם על גופו אל מול חובתו לחברה. האם נכון לכפות חיסון, להפעיל סנקציות או לתת תמריצים? בכדי לבחון את שיווי-המשקל בין כפות המאזניים – זכותו של האחד שלא להתחסן, מול זכותו של האחר להגנה על בריאותו, נדרש ניתוח של הסיכון האמיתי הנשקף לאדם מחוסן מחברו שאינו-מחוסן. כך, ניתן להבין האם סיכון זה מצדיק את הפרת האוטונומיה על הגוף בעילה של בריאות הציבור (כלומר, האם כפייה, סנקציה או תמריץ הם מידתיים).

לצורך ניתוח הסיכונים, מחשבון אוקספורד1 נעזר בנתוני גיל, מגדר, גזע, מצב בריאותי ואזור מגורים, ומעריך את סיכויי הפטירה של אדם בתוך 90 יום משיא הגל הראשון והקשה באנגליה. בנוסף, נעשה שימוש במחשבון אקטוארי2 של ממשלת בריטניה המחשב סיכוני תמותה מכלל הסיבות לשנה הקרובה ע”פ גיל.

טרם פירוט החישוב, נכון לבאר את הגורמים המביאים לדעיכת המשוואה המקשרת בין אדם שאינו-מחוסן לבין פגיעה בבריאות האחר. נהיר, כי אין סכנה מיידית מעצם הקרבה לאדם שלא התחסן. כדי להוות סיכון, על הלא-מחוסן להיות, כמובן, נשא מדבק.  בנוסף יש להתחשב בסיכויי ההדבקה ובסיכוי הנדבק לפתח מחלה קשה או מוות. על כל אלה, יש להוסיף את יעילותו הגבוהה של החיסון במניעת הדבקה, תחלואה ותמותה.

בכדי לבצע את הערכת הסיכון, נמקם משפחה דמיונית בליבו של גל תחלואה במקום בו פגעה המגפה קשה במיוחד – לונדון, אפריל 2020. אלו תנאי מגפה קשים בהרבה מכפי שהיו או צפויים בישראל. במיוחד כעת, כאשר לפחות 8.5% מהאוכלוסייה החלימו וכ-40% חוסנו בחיסון שיעילותו אמורה להיות 95% (ע”פ Pfizer3) או 98.9% (ע”פ משרד הבריאות4), נהיר שגל עתידי בישראל יהיה משמעותית קטן יותר.

לפיכך, בחינת הסיכון במסמך זה מתבצעת בתנאים מחמירים, על מנת לצור מקדם ביטחון רחב: עוצמת גל מגיפה קשה מישראל, תנאים של אוכלוסייה לא-מחוסנת, והתבססות על יעילות החיסון הנמוכה יותר שדווחה ע”י Pfizer (היעילות שדווחה ע”י משרד הבריאות4 תקטין את הסיכון עוד פי 5). מכיוון ששיעור הירידה בהדבקה כתוצאה מהחיסון טרם נחקר דיו, יטה עוד הניתוח במסמך זה את התמונה לחומרה.

החישוב אמנם מעריך סיכוני תמותה, אך לאור נתוני החיסון, צפויה ירידה דומה גם בשיעור האשפוזים והטלת העומס על מערכת הבריאות.

להלן דוגמא מהניתוח:

סיכום

בהינתן חיסון שיעילותו כה גבוהה, אפקט “חיסון העדר” מאבד את חשיבותו, ותרומתו להפחתת תחלואה במחוסנים זניחה ביותר. המחוסנים מרוויחים מעצם התחסנותם, ותלותם במידת חיסון הסביבה, אפסית. COVID19 הופך להיות סיבת מוות שולית ביותר, והסיכון להיפגע ממנו באופן משמעותי, בכל שכבות הגיל, נמוך פי כמה מהסיכון הטמון בשפעת עונתית (עבורה החיסון משמעותית פחות יעיל).

  1. מחשבון אוקספורד לחישוב סיכון תמותה אישי COVID 19 על פי גיל, גזע, מיקוד, מגדר ומצב בריאותי, במהלך 90 יום משיא המגיפה בבריטניה 2020.
  2. טבלאות סיכון תמותה שנתי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בריטניה.
  3. מועילות החיסון. משרד הבריאות. מעודכן לתאריך 13 לפברואר 2021.
  4. Pfizer and BionTech Conclude Phase 3 study of COVID-19 vaccine candidate, 18 לנובמבר 2020.

 

משפחת ישראלי – תחשיב סיכונים

הסיכון האישי למחוסנים מ-COVID19 מתוך כלל סיכוני התמותה השנתיים,
ע”פ יעילות חיסון של 95%

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print
גלילה לראש העמוד