מועצת החרום הציבורית למשבר הקורונה
לכבוד:

ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו
שר הביטחון וראש הממשלה החליפי, מר, בני גנץ
שר הבריאות, מר יולי אדלשטיין
יו"ר האופוזיציה, מר יאיר לפיד
יו"ר ש"ס הרב, אריה דרעי
יו"ר ימינה, מר נפתלי בנט
יו"ר העבודה, גב' מרב מיכאלי
יו"ר יהדות התורה, הרב משה גפני
יו"ר ישראל ביתנו, מר אביגדור ליברמן
יו"ר הציונות הדתית, מר בצלאל סמוטריץ
יו"ר הרשימה המשותפת, מר איימן עודה
יו"ר תקווה חדשה, מר גדעון סער
יו"ר מרצ, מר ניצן הורוביץ
יו"ר רע"ם, מר מנסור עבאס

בקשה להתעמקות בנתוני התחלואה לפני קבלת החלטה על חיסון ילדים ומתבגרים כנגד COVID19

מכובדינו,

גם אם תבחרו לא לקרוא את כל המכתב, חשוב שתקראו ולו רק את הפסקה הבאה, על מנת שלא יגיד אדם בעוד חודש, שנה או עשור – “לא ידעתי”.

הנתונים והמחקר מראים בבירור שהסיכון לילדים ממחלת הקורונה נמוך ממחלות חורף שגרתיות, וכי הם גורם שולי בהפצת המגפה, במיוחד בעת זו  אשר בה רובה המכריע של האוכלוסייה המבוגרת מחוסנת. במקביל, קיים ידע מועט על בטיחות החיסון בילדים, לאור העבודה שהחיסון אינו מאושר FDA אלא קיבל היתר לשימוש חירום בלבד. מעבר לכך, חשש בטיחותי אמיתי עולה מדו”ח הועדה שמינה משרד הבריאות, המציג קשר בין החיסון לבין אירועי מיוקרדיטיס (דלקת שריר הלב).  העובדה ש-90% מהמקרים אירעו לאחר החיסון השני הופכת את ההנחה כי מדובר בקשר אקראי לבלתי הגיונית. חמור מכך, על פי הדו”ח שכיחות התופעה גדולה משמעותית בצעירים. לאור זאת, עמדתנו המקצועית היא כי אין לאשר את הרחבת השימוש בחיסון לאוכלוסיית הילדים מתחת לגיל 16, לפחות עד אשר ייאסף מידע מבוסס ותתבהר מידת בטיחות החיסון לילדים, כולל בטווח הארוך.

אנו פונים אליכם, ראשי המפלגות – אלה מכם שנמצאים בקואליציה הנוכחית, ואלה שיהיו בקואליציה העתידית.

אנו פונים אליכם כמי שהקדישו חיים שלמים לבריאותם ולרווחתם של אזרחי ישראל, כל אחד מאיתנו בתחומו: מנהלי מערכות בריאות ובתי-חולים, מובילי צוות הטיפול במגפות, ראשי חוגים ופקולטות באוניברסיטאות ומנהלי מחלקות בבתי חולים.

פנייתנו מבוססת על ניסיון מצטבר רב שנים בניהול מערכות בריאות ומדיניות בריאות הציבור, ועל חוות דעתם המקצועית של מומחים עולמיים באימונולוגיה, מגיפות וניהול סיכונים, מתוך מחויבות עמוקה לבריאות אזרחי המדינה.

בשבועות האחרונים נשמעים פעם אחר פעם קולות שונים, לרבות קולו של ראש הממשלה, שיש להיערך לחיסון ילדים כנגד נגיף הקורונה. הדברים נאמרים בהחלטיות, ללא היסוס, ותוך טענות כי המתנגדים לכך חסרי אחריות.

כולנו, כל החתומים, לא היינו מעולם ואיננו מתנגדי חיסונים. כולנו אף חוסנו בחיסון לקורונה. חלקנו אף המלצנו למאות ואלפי מטופלים להתחסן, חלקנו עסקנו או עוסקים בחקר מערכת החיסון והחיסונים. יחד עם זאת, אנו רואים חובה מקצועית, חובה אנושית, חובה לעם ישראל וחובה לשם התיעוד ההיסטורי לכתוב לכם את הדברים הבאים:

ראשית, כלל נתוני המחקר מישראל ומהעולם מצביעים כי בניגוד למבוגרים אשר לגביהם  קיים סיכון גבוה ממחלת הקורונה, לילדים סיכון נמוך ביותר ממחלת הקורונה – נמוך משמעותית מנגיפי החורף השגרתיים, כדוגמת שפעת. עוד, מלמד המידע הנאסף כי ילדים מהווים גורם סיכון שולי למבוגרים (בוודאי אלו המחוסנים). לאורך כל זמן התרחשות המגיפה, תחלואת הקורונה בקרב ילדים שקפה את רמת התחלואה בקרב מבוגרים.  הראיה לכך היא שהתחלואה  ירדה בחודשיים האחרונים בכ-95%, למרות שילדים לא קבלו חיסון, ולמרות שבתי הספר רק הלכו ונפתחו. כפי שדיווחו משרד הבריאות והאיגודים המקצועיים, פחות מחצי אחוז מקרב הילדים אושפזו במחלקות קורונה, וכמעט כולם החלימו לחלוטין. בפרט, אחוזי האשפוז והתמותה הם נמוכים משמעותית משפעת, ורוב מקרי האשפוז של ילדים ‘עם קורונה’ היו בשל סיבות רפואיות אחרות, כגון מחלות רקע קשות ותאונות.

שנית, החיסונים לקורונה אינם מאושרים עדייו על ידי ה- FDA, ואף למבוגרים ניתן היתר לשימוש חירום בלבד, לפני שהסתיימו תהליכי הבדיקה הרגילים לגבי הבטיחות של החיסון כולל לגבי אוכלוסיות פגיעות יותר כגון ילדים, שאורכים מספר שנים. בפרט, החיסון פותח במקור למבוגרים, ולא נעשו עדיין התאמות הנדרשות לטובת אוכלוסיית הילדים, אשר ידועה במאפייניה המיוחדים (לדוגמא, התאמת המינון). מספר הילדים שחוסנו עד כה הוא זעום ואינו מאפשר תהליך סדור ללמידה של היבטים קריטיים אלה.

שלישית, פערימידע לגבי בטיחות החיסון, ובפרט לאוכלוסיות צעירות וילדים אינם היפותטיים אלא מהותיים. לכמה מפערים הללו התייחסנו בנייר עמדה שפרסמנו ב-12.04.21 (רצ”ב). והנה, בימים אלה התפרסם דו”ח הוועדה המיוחדת שמינה משרד הבריאות לבדיקת תופעות לוואי חריגות מהחיסון אשר מאשש את החששות שהועלו. דו”ח זה מצביע על כך שהחיסון עלול לגרום  לאירועי מיוקרדיטיס (דלקת שריר הלב), אשר הופיעו כמעט כולם בסמוך למתן המנה השניה של החיסון, עובדה ההופכת את ההנחה כי מדובר בקשר אקראי לבלתי הגיונית. על פי הדו”ח, שכיחות האירועים בגברים צעירים (16-30) הייתה “גבוהה מהצפוי” – מקרה אחד לכל 20,000 חיסונים, פי חמש ביחס לכלל האוכלוסייה. יתר על כן, על פי הנתונים  שנמסרו ע”י איגוד רופאי הילדים השכיחות בקרב נוער היתה גבוהה אף יותר- מקרה אחד לכל 12,500 מחוסנים. לשם השוואה, התסמונת הדלקתית המאוחרת (PIMS), שהיא הסיבוך המשמעותי השכיח ביותר בילדים מקורונה אובחנה בשנה החולפת ב-84 ילדים, שכיחות של כמקרה אחד לכל 36,000 ילדים. תימוכין נוסף ניתן למצוא בניתוח שערך הצוות שלנו לגבי נתוני מאגר רישום תופעות הלוואי האמריקאי (ה-VAERS), אשר הראה שכיחות גבוהה יותר של התופעה בצעירים.

בתנאים אלו, הנמקת מתן החיסון לילדים על מנת להגן על אוכלוסיית המבוגרים או לשם הגשמת יעד לא ברור של “חסינות עדר” הינה בלתי מוסרית וסותרת את עקרונות האתיקה הרפואית.

ראוי לנהל מעקב מדוקדק ושקוף לגבי תופעות לוואי. כמו כן יש לדרוש מחברות החיסונים ניתוח לגבי התאמת המינונים לילדים, שיעבור תהליך בקרה של מומחים בלתי תלויים כמקובל בעולם. יש לנסח נוהל ברור של חיסון מקרים חריגים (כגון ילדים באוכלוסיית סיכון, או הורים המעוניינים לחסן את ילדים), תוך מתן הסבר מקיף שיפורסם בעלון מידע, וקבלת חתימה על טופס הסכמה מדעת.

אנו שבים ומזכירים כי החיסון נגד נגיף הקורונה אינו מאושר עדין לשימוש על ידי ה-FDA, אלא קיבל היתר לשימוש חירום בלבד. ילדים אינם במצב חרום ואין סיבה לסכנם. יש להמתין לתוצאות המחקר המלאות.

אנו מציעים את עזרתנו לכל מי מכם שמעוניין לבדוק ולהבין את מכלול המידע המציף את כולנו. אנו אף נשמח לכל דיון משותף עם עמיתינו במשרד הבריאות או באיגודים השונים, החושבים באופן שונה מאיתנו.

כפי שעמדנו בעבר לרשות אזרחי ישראל בשעת מלחמה, משבר ומצוקה, אנו נשמח לעמוד לרשותכם ולרשות אזרחי ישראל, במיוחד אלו הצעירים, גם בימים טרופים אלו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print
גלילה לראש העמוד