מועצת החרום הציבורית למשבר הקורונה

- נייר עמדה -
המדע והאתיקה לגבי הסיכון מאזרחים לא-מחוסנים

נתוני מישראל ומהעולם מעידים על יעילות החיסון של פייזר כנגד מחלה קשה ומוות(1,2). נראה כי החיסון לא רק מפחית את הסיכון בקרב נדבקים לפתח מחלה חמורה המצריכה אשפוז, אלא שאף משפר את קצב ההחלמה ומפחית את הסיכוי שיזדקקו להנשמה(3,4). נתונים אלה מדגישים את ההגנה המשמעותית שמעניק החיסון לאוכלוסיות הסיכון כנגד הקורונה.

אל מול כך, עולה השאלה מה משמעות של אדם לא מחוסן עבור מחוסן: עד כמה, אם בכלל, מסכן הלא-מחוסן את המחוסן, באופן ישיר (הדבקה) או עקיף (המשך המגיפה, עומס על מערכת הבריאות).

ההיבטים המדעיים
א. שיעור המחוסנים בקרב המאומתים קרוב ואף זהה לחלקם היחסי באוכלוסייה(5,6) אף בריבוד ע”פ קבוצות הגיל השונות, וזאת למרות שנהלי משרד הבריאות מעודדים ריבוי בדיקות בקרב לא מחוסנים(7).
ב. מספר מחקרים ופרסומים(8–10), כמו גם מסמכים רשמיים של המרכז האמריקאי לבקרת מחלות(11) והמכון הלאומי לחקר בריאות בבריטניה(12), מראים כי העומס הנגיפי במחוסנים ובבלתי-מחוסנים – דומה. כיוון שהעומס הנגיפי הוא הגורם המשמעותי ביכולת להדביק, נראה שאין הבדלים משמעותיים בסיכויי ההדבקה בין מחוסנים ולא מחוסנים(13). מעבר לכך, נראה כי אף מחוסנים יכולים להיות מפיצי-על המדביקים אנשים רבים וביניהם מחוסנים אחרים(10,14,15).
ג. מחקרים מראים כי שיעור ההדבקה של א-סימפטומטיים נמוך פי 20 מאלו של סימפטומטיים (שממילא נבדקים ומבודדים, ללא קשר לסטטוס החיסונים שלהם), כך שהסיכוי של אדם בריא ללא תסמינים, שאינו יודע שהוא נושא את הנגיף, להדביק מישהו אחר נמוך משמעותית -1%(16). בהתחשב בשיעור המאומתים באוכלוסייה, הסיכוי להדבק ממפגש אקראי (בניגוד לבני הבית) הוא כ-1 לעשרות אלפים (מכפלת אחוז החולים המדביקים באוכלוסייה(6) בשיעור ההדבקה הא-סימפטומטי(16)).
ממצאים אלה מלמדים כי למרות היעילות המסתמנת כנגד מחלה קשה, יעילותו של החיסון במניעת הדבקה והידבקות אינה משמעותית וייתכן שאף זניחה.
מכאן, שמי שטרם התחסן אינו שונה מהותית בסיכון הישיר (להדביק) ביחס למחוסן.

ד. מדינות בהם שיעור ההתחסנות גבוה ביותר, עד כדי 80%-90% מכלל האוכלוסייה, עדיין חוות גלי מגפה משמעותיים. איסלנד, לדוגמא, בה חוסנו 81% מכלל האוכלוסייה (לעומת 67% בישראל), חווה בימים אלה את גל התחלואה הגבוה ביותר שחוותה מאז תחילת המגפה(17). להמחשה, בכדי להגיע לרמת ההתחסנות של איסלנד על ישראל לחסן עוד 1.4 מיליון אזרחים, הרבה מעבר למיליון הלא-מחוסנים (וגם אז, כאמור, לא נמנע גל המגפה).
נתונים אלה מלמדים שחיסון האוכלוסייה הנותרת לא ימנע את הגל הבא, כיוון שנראה הגלים האלה ממשיכים להתרחש גם בנוכחות אחוזי חיסון גבוהים. לפיכך, הלא-מחוסנים אינם הגורם להמשך המגפה, ואינם מסכנים בהיבט הזה את המחוסנים. לאמיתו של דבר, נראה כי התקווה למגר את נגיף הקורונה על ידי השגת “חסינות עדר” באמצעות מתן החיסון לאחוז גבוה מספיק באוכלוסייה, התבדתה ואיננה ריאלית.

ה. נכון לכתיבת שורות אלה, כלל מיטות הקורונה מהוות כ-3% ממיטות השגרה בישראל6, וכ-30% מהחולים במצב קשה הם לא-מחוסנים(6). בנוסף, חלק הארי של אלו שטרם התחסנו הינם צעירים(6), ולכן סיכוייהם להיות עומס על המערכת – נמוכים ביותר. מספר הלא-מתחסנים בישראל נמוך משמעותית ממיליון, כיוון שעל אוכלוסייה זו רבים שאינם יכולים או צריכים להתחסן:
1. מחלימים “סמויים” (ע”פ סקרים סרולוגיים(18), נראה ששיעור המחלימים גבוה משמעותית מהידוע).
2. אזרחים שאינם יכולים לקבל את החיסון בשל סיבות רפואיות.
3. אוכלוסייה שקיימות שאלות מהותיות לגבי הצורך לחסנה – ילדים ונוער, אשר במספר מדינות כגון גרמניה ואנגליה, קיימות הסתייגויות לגבי חיסונם(6).
4. אזרחים שכלל אינם מתגוררים בתחומי ישראל(19).
לפיכך, לנוכח השילוב של מספר נמוך יותר מהמצוטט של “לא מחוסנים” וגורמי הגנה טובים, הסיכון העקיף לעומס ו”הקרסת” בתי החולים, נמוך ביותר.

אין כל תימוכין מדעי לטענה כי לא-מחוסנים מסכנים באופן כל-שהוא את בריאות הציבור יותר ממחוסנים, ושאי-התחסנותם הינה גורם המאפשר את המשך המגפה או מאיים בקריסה על מערכת הבריאות. יש להתייחס לחיסון כאמצעי ראשון במעלה לספק הגנה אישית מפני מחלה קשה ותמותה, בפרט לאנשים בסיכון גבוה.

שוב, יש להדגיש כי גם אל מול הסיכון שבהדבקה, ממחוסנים ומלא-מחוסנים, עומדת לרשות המחוסנים מטריית ההגנה שלהם, הממשיכה להגן עליהם ממחלה קשה ללא קשר למדביק.

ההיבטים האתיים
למרבה הצער, למרות הנתונים המדעיים הברורים המעידים על היעדר סיכון מוגבר מצד אלו שבחרו לא להתחסן, מתקיים בישראל בשבועות האחרונים שיח ציבורי אלים, בעידוד בוטה של אנשי(20) ונבחרי ציבור(21,22), המאשים את הלא מחוסנים כקבוצה בהנעת המגיפה ובסיכון אחרים, קורא לסימונם ובידולם, ואף לנקיטת צעדים קשים כנגדם, כולל סגירת אזרחים שומרי חוק בבתיהם, מניעת חינוך מילדים, ואף ענישה כלכלית.
שיח זה, מעבר לכך שהוא נעדר ביסוס מדעי ועובדתי , הינו שיח פגום אתית, מוסרית וחברתית, שאף טומן בחובו סכנות מיידיות וארוכות טווח לבריאות הציבור והמרקם החברתי בישראל.

ראשית, ההתקפה וההסתה הפרועים כנגד ציבור הכולל ילדים וצעירים שומרי חוק, עומדות בסתירה אתית חסרת-תקדים לערכי היסוד של הרפואה ביחס לחופש הבחירה בכל הנוגע לטיפולים רפואיים, ועלולה להוביל למדרון חלקלק ומסוכן. כדוגמא, היות אדם עומס על המערכת לא היה מעולם (ולא ראוי שיהיה) שיקול. רופאים מכירים היטב את אותם מטופלים שמייד לאחר אשפוז בשל החמרה נשימתית של מחלת ריאות כרונית יוצאים לעשן, ממשיכים לעלות במשקל לאחר אירוע לב, או לא מתחסנים בחיסוני השפעת העונתית (כ-80% מהציבור) על אף שיש להם גורמי סיכון משמעותיים. מטרת מערכת הבריאות לשרת את הציבור, והיא אינה יכולה להפעיל שיקול דעת שיש עמו משום הגבלת חופש של אדם, בכל נושא שהוא.
שנית, הניסיון המצטבר על פני עשורים בניהול בריאות הציבור, מראה כי כפייה ואיומים אינם מהווים גורם מדרבן להתנהגויות בריאות, וכי אין למדיניות בריאות אפקטיבית אלא להתבסס על הסברה והידברות. שיח אלים עשוי להביא לאובדן אמון מצד חלקים גדולים בציבור, ולירידת שיעורי התחסנות בחיסוני שגרה אחרים, שלהם חשיבות אדירה.
ושלישית, המסר המובלע העולה מהשיח הקיים לפיו לא מחוסנים, בניגוד למחוסנים, מהווים סיכון לאחרים, הינו מסוכן ביותר דווקא למחוסנים, שכן הוא מייצר אשליית כזב שחיסון מגן מפני הדבקה, ומעודד התנהגויות לא זהירות של מחוסנים במרחב הציבורי בו נמצאות גם אוכלוסיות בסיכון.

רפואה איננה רק מדע – היא שלובה גם במארג החברתי, אתי ומוסרי. לאירועים המתרחשים בימים אלו משמעותית אתית כבירה. הקריאות כנגד אלו שטרם התחסנו מגיעות לעיתים עד כדי הסתה ועידוד אלימות של ממש. צפוי היה, כי במאה ה-21, ניתן יהיה להימנע מתופעות מכוערות שהתלוו למגפות בימי הביניים, כמו האשמת מיעוטים בהפצתן.
בדמוקרטיה, אשר כבוד האדם וזכויותיו הן מאושיותיה, אין מקום לקריאות והסתה מסוג זה. זכות החברה להגנה גוברת על זכות הפרט לחרות רק כאשר מדובר בסכנה של ממש (כפי שנעשה במטופלים פסיכוטיים אלימים, או להבדיל – באסירים). אין מגבילים חירותו של אדם בשל פוטנציאל סכנה מרוחק (כמו חולה איידס, אדם החוזר ממדינה בה שיעור גבוה של שחפת או מחלות טרופיות, או להבדיל – אסיר משוחרר עם סיכוי גבוה לחזרה לפשע).

סיכום
אנו קוראים להמשך המאמץ לשכנע ולהנגיש מידע לאוכלוסייה המבוגרת וזאת שנמצאת בסיכון גבוה שטרם התחסנה בשתי המנות הראשונות, תוך שימוש בכלים המקובלים והראויים ברפואה: שקיפות, “גובה עיניים” וכבוד למטופל, תרבותו ולאמונותיו. אנו שוללים כל ניסיון להפעלת לחץ באמצעות ‘הטבות’ או סנקציות על לא-מחוסנים, בפרט כאשר המדובר באוכלוסיית הצעירים והילדים שאינם בסיכון גבוה מקורונה, שבטיחות החיסון לגביהם עדין נמצאת בבדיקה, וכל זאת לאור העדויות המלמדות על היעדר סיכון מוגבר מלא-מחוסנים. הבחירה האם להתחסן צריכה להישאר בידיו של כל אדם, בהתאם לתפישתו וערכיו.

אנו מפצירים בממשלה לצאת מייד בקריאה להפסקת השיח האלים תוך מתן הסברים מדעיים “מונגשים” לציבור, על כך שאזרחים שטרם התחסנו אינם גורם המשמר את המגפה ומסכן את הציבור. על הממשלה להיערך להתמודדות ארוכת טווח עם נגיף הקורונה כתופעה אנדמית, ולחזק את מערכת הבריאות בבתי החולים ובקהילה ע”מ להצליח בכך.

 

1. Effectiveness of Covid-19 Vaccines against the B.1.617.2 (Delta) Variant. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2108891
2. ריכוז נתוני מחוסנים, משרד הבריאות. https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_two-dose-vaccination-data.pdf
3. Virological and serological kinetics of SARS-CoV-2 Delta variant vaccine-breakthrough infections: a multi-center cohort study. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261295v1
4. Reduction in COVID-19 Patients Requiring Mechanical Ventilation Following Implementation of a National COVID-19 Vaccination Program — Israel, December 2020–February 2021. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7009e3-H.pdf
5. טבלת אימותים לאחר חיסון. https://data.gov.il/dataset/covid-19/resource/9b623a64-f7df-4d0c-9f57-09bd99a88880
6. לוח בקרה, משרד הבריאות. https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
7. כל המידע על בידוד – מי צריך להכנס, קיצור בידוד, ערעור, דמי בידוד ויציאה חריגה.
8. Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1
9. Dane County COVID-19 Data. https://publichealthmdc.com/documents/2021-07-29_data_snapshot.pdf
10. Covid clusters among the vaccinated are killing our back-to-normal dreams. https://www.technologyreview.com/2021/07/30/1030390/vaccinated-getting-covid-delta-mask-mandate-superspreaders/
11. Improving communications around vaccine breakthrough and vaccine effectiveness, CDC. https://fm.cnbc.com/applications/cnbc.com/resources/editorialfiles/2021/07/30/CDC_slides.pdf
12. SARS-CoV-2 variant s of concern and variants under investigation in England. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf
13. CDC: Delta Variant Infections in Vaccinated People May Be as Transmissible as in Unvaccinated. https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/cdc-delta-variant-infections-vaccinated-people-may-be-transmissible-unvaccinated
14. דיון ועדת החיסונים נגד קורונה על מתן מנה שלישית של חיסון נגד קורונה לקשישים. https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-priorities-board/he/files_publications_corona_vaccine-priorities-board-22072021.pdf
15. תחלואה בצוותי רפואה מחוסנים וגורמי סיכון לפריצת חיסון לכדי מחלה קשה – דיווחים מהעולם. https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vpb-02082021/he/files_publications_corona_vaccine-priorities-board-02082021-1.pdf
16. Household Transmission of SARS-CoV-2 A Systematic Review and Meta-analysis. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774102
17. Our Workd In Data. https://ourworldindata.org/covid-cases
18. סקר סרולוגי להמצאות נוגדנים כנגד קורונה בילדים ינואר 2020 – מרץ 2021.
19. שנתון סטטיסטי לישראל 2019. https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/Shnaton70_mun.pdf
20. לשים קץ למדיניות המתרפסת בפני סרבני החיסון. https://news.walla.co.il/item/3453464
21. סרבני החיסון הם פצצה מתקתקת. https://www.ynet.co.il/news/article/r10huifjf
22. נאום בנט. https://www.kan.org.il/item/?itemid=110105

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print
גלילה לראש העמוד