מועצת החרום הציבורית למשבר הקורונה

"מגן חינוך" – נייר עמדה עבור הורים וצוות חינוכי

בחודשים האחרונים, מציעות יותר ויותר רשויות מקומיות לבתי ספר להצטרף לתוכנית “מגן לחינוך”.

התוכנית מציעה לדגום את כלל התלמידים באופן שוטף, בכדי לנטר כל אפשרות של התפרצות, לאתר את הילדים שנדבקו, ובכך לתרום למאמץ הלאומי להפחתת נטל התחלואה.

ע”פ החלטת משרד החינוך, השתתפות בתי הספר בתוכנית מותנית בהסכמת ההורים.

אנו מבקשים במסמך זה לתאר את משמעויות התוכנית, ואת עמדתה המקצועית של המועצה.

רקע

ארגון הבריאות העולמי (WHO) והמרכז האמריקאי והאירופאי לבקרת מחלות (CDC, ECDC) הצהירו כי בתי הספר הם המקום הבטוח ביותר לילדים בזמן המגפה, וכי בראייה רחבה של בריאות ורווחה, סגירת  בתי הספר צריכה להיות האמצעי האחרון שנוקטת מדינה במאבק בקורונה. ישראל היא בין “שיאניות” העולם בסגירת בתי הספר בזמן המגפה, כלומר, פרק הזמן הכולל מתוך תקופת המגפה בו היו בתי הספר סגורים עד כה הוא מהגדולים בעולם המערבי. את תוכנית “מגן חינוך” יש לבחון על רקע הניסיון להחזיר לילדים שיגרת לימודים.

הסכנה לילדים

הסיכון בילדים למחלה קשה או תמותה בעקבות הקורונה נמוך פי 2-3 משפעת עונתית. בשוודיה, שם כמעט כל מערכת החינוך הייתה פתוחה לאורך כל המגפה (כיתות א’-י’), לא נפטר ולו ילד אחד. בנוסף, רוב הילדים כלל לא מפתחים סימפטומים.

מספר מומחים בישראל הכריזו כי ה”מוטציה הבריטית” פוגעת יותר בילדים, אך תחזיות אלה התבססו על מידע שגוי, ובפועל (למרבה השמחה) – לא התממשו. שני תחקירים שפורסמו בזמן הגל השלישי חשפו כי כל הילדים המאושפזים במצב קשה במחלקות הקורונה אינה מאושפזים בשל קורונה (אלא מסיבות אחרות), וכי 70% מהילדים המאושפזים במצב קל-בינוני, אושפזו אף הם מסיבות שאינם קשורות לקורונה (גילוי הקורונה היה מקרי). כך, הסתבר שבשיא הגל השלישי היו מאושפזים בישראל כ-10 ילדים במצב קל-בינוני בשל הקורונה, מספרים נמוכים משמעותית מתחלואת החורף הרגילה בילדים.

הדבקה בבתי הספר

בתחילת המגפה חששו מומחים כי בתי הספר הם “מנוע הדבקה” המאיצים את מקדם הדבקה. מחקרים חוזרים בעולם וכן נתוני מרכז השליטה של משרד החינוך, הראו באופן חד-משמעי כי לא כך: 85% מהילדים המאומתים בישראל – כלל לא נדבקו בבית הספר. מחקרים נוספים הראו כי בניגוד לשפעת, ילדים נדבקים פחות ממבוגרים ואף מדביקים פחות ממבוגרים. מחקר שבחן 191 מדינות לא מצא כל קשר בין פתיחה או סגירה של מערכת החינוך להגברת התחלואה. נתונים אלה שכנעו את ממשלות המערב לפתוח את בתי הספר ולתמוך בחזרה לשגרת לימודים פרונטאליים, ללא התניה בבדיקות ואף ללא התניה בחיסון המורים.

משמעות בדיקות המטוש (PCR)

ראוי לציין, כי אחוז מסוים מהבדיקות יוצא חיובי בשגגה (מכונה False Positive), כך שילד שאינו נושא את הנגיף מקבל תשובה חיובית. במצב זה, שוב ייגזר בידוד על משפחות רבות, ללא כל סיבה טובה.בדיקת ה-PCR מזהה מקטעים מנגיף הקורונה. הבדיקה אינה יכולה לזהות האם הנגיף פעיל, אלא מעידה באופן חלקי על כמות הווירוס. בהתאם, מחקרים בעולם מצאו שלמרות שאדם יכול להדביק במהלך ימים ספורים בלבד לאחר שנדבק, תשובת בדיקת ה-PCR תראה תוצאה חיובית משך זמן ארוך, הרבה אחרי שהמטופל כבר אינו מדביק. כלומר, תוצאת בדיקה חיובית באדם ללא סימפטומים אינה בהכרח מעידה על  מחלה פעילה בהווה.  היא יכולה להעיד על מחלה שארעה לפני כחודש, חודשיים ויותר. כיוון שעל-פי התוכנית ייבדקו כיתות שלמות יחדיו לאיתור מאובחן יחיד – הסיכוי שכיתה בריאה לחלוטין תישלח לבידוד הוא משמעותי.

צורת ההתנהלות הנגזרת מ”מגן לחינוך”

כאשר ילד מקבל תשובת בדיקה חיובית, כל ילדי הקפסולה/כיתה שלו מבודדים לפרק זמן של 10-14 יום (בתלות בבדיקות נוספות). ע”פ נהלי משרד הבריאות, יש למנוע מגע בין הילד המאומת ושאר בני הבית לכל משך הבידוד. האחים והאחיות של הילד המאומת נדרשים אף הם לבידוד. הורים  מחוסנים יכולים להמשיך לעבוד, אלא אם הילדים זקוקים לליווי בבידוד. בפועל, בבתי ספר המשתתפים כבר בתוכנית “מגן חינוך”, התרחשו בידודים רבים של כיתות שלמות, קושי לקיים שגרת לימודים ואבדן ימי עבודה רבים של ההורים, בין אם הם מחוסנים או לא.

חשוב לציין כי אותם ילדים מאומתים נטולי תסמינים, אינם מהווים סיכון של ממש, במיוחד כעת, כאשר אוכלוסיות הסיכון חוסנו ברובן המכריע. ללא “מגן חינוך”, היו ילדים אלו ממשיכים בשגרת חייהם ללא כל הפרעה וללא תוצאות שליליות לסביבתם.

השלכות חינוכיות, פסיכולוגיות וחברתיות

ארגוני הבריאות המובילים בעולם כבר קבעו חד-משמעית – סגירת בתי הספר והפרעה לתוכניות הלימודים הן בעלי השלכות עצומות על בריאותם הפיזית והנפשית של הילדים כמו גם על התפתחותם הקוגניטיבית ועתידם הכלכלי והמקצועי. בכל העולם, כמו גם בישראל, נצפו מגמות מדאיגות של עלייה בשיעורי דיכאון וחרדה, הפרעות אכילה, השמנה, שימוש בחומרים ממכרים, אלימות, פגיעות עצמיות, וניסיונות אובדניים. הפגיעה בשגרת החיים ובמסגרת החינוך הינה בעלת השפעות קשות על התפתחות הילדים בכל הגילאים.

משמעות הרסנית יש גם ל”ארוע” בו מתגלה ילד “חיובי”. התוצאה היא בידוד של 12-30 ילדים, ובמידה והילדים זקוקים לליווי בבידוד – גם הוריהם. במצב זה, צפויים כעס ותסכול מובנים של המשפחות שיופנו לבידוד, חיפוש “שעיר לעזאזל” ונידוי חברתי. קל לשער את תגובות ילדי הכיתה והוריהם לאותו ילד ומשפחתו שהובילו (ללא כל אשמה מצידם) לבידוד והשבתת הלימודים, כמו גם פגיעה אפשרית ביכולת הפרנסה של עשרות משפחות. בנימה אישית, אנו מציעים לכל אחד מקוראי מסמך זה לדמיין כי ילדו שלו הוא זה שנמצא חיובי, בכדי להבין עד כמה מועטה השליטה שיש לכל אדם על סיכוייו להידבק, אל מול הכעס והאחריות שיוטלו עליו.

סיכום ועמדת המועצה

אין לשלול אפשרות לתרומה מסוימת של “מגן חינוך” להפחתת מספר המאומתים בישראל. עם זאת, הדבר לא יתרום להפחתת התחלואה (כיוון שילדים כמעט ואינם חולים, והמבוגרים מחוסנים ברובם המכריע), ועלול להוות פגיעה מתמשכת בתהליכי החזרה לשגרה והנורמליזציה של הילדים והחברה כולה.

מטרתה המוצהרת של התוכנית היא לאפשר חזרה בטוחה ללימודים. באופן פרדוקסאלי, דווקא תוכנית זו היא שמסכנת את החזרה ללימודים בשל בידודים בלתי-מוצדקים חוזרים ומאידך, לא תורמת כלל לעניין הבטיחות. יש לציין ולהדגיש שלנוכח השפעתה המינימאלית של הקורונה על ילדים, נראה שמרחב בית-הספר בטוח דיו גם ללא התערבות זו. הגברת נוספת של בטיחות יכולה להיווצר ע”י אוורור הכיתות ועידוד למידה בחוץ, דברים שמזג האוויר הישראלי מאפשר לנו ברוחב יד וכמובן היגיינת ידיים המומלצת תמיד.

למרות כוונתו החיובית, “מגן חינוך” סובל ממגרעות משמעותיות ונזקיו רבים מתועלתו: זהו כלי בלתי-יעיל כיוון שבתי-הספר אינם מקור משמעותי להתפרצויות, אך חמור מכך – הניסיונות לשלוט בתחלואה באמצעות בתי-הספר משמעה הקרבת רווחתם של הילדים ושימוש בהם כקו-ראשון במאבק בקורונה. נתוני המחקר מראים חד-משמעית: הנזק לילדים מהפגיעה במסגרת הלימודים חמור לאין-שיעור מהנזק האפשרי מקורונה. בתי הספר צריכים להיות האחרונים להיסגר והראשונים להיפתח במלואם, תוך שמירת כללים נדרשים.

המאבק בתחלואת הקורונה יכול להתנהל במישורים רבים ושונים, אך עמדת המועצה, בדומה לגופי הבריאות הגדולים בעולם, היא כי יש לעשות כל מה שניתן על מנת להימנע מפגיעה במערכת החינוך ובילדים.

״מגן חינוך״ אינו מגן אמיתי.

ביוצרו אשליה של הגנה, הוא מהווה חרב פיפיות ופוגע בחינוך ללא צורך.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print
גלילה לראש העמוד