מועצת החרום הציבורית למשבר הקורונה
לכבוד:

חברי כנסת ישראל

הפסקת הכרזת מצב החרום בישראל – לנוכח העדר מצב חרום

מכובדינו שלום,

מאז יוני 2020 עומד בישראל חוק הקובע מצב חרום, ומאפשר סמכויות מיוחדות לממשלת ישראל, המצמצמות את יכולת הבקרה הפרלמנטרית של הרשות המחוקקת.

הכרזה על מצב חרום אינה דבר של מה בכך: חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש”ף-2020 מקנה, כשמו, סמכויות נרחבות לרשות המבצעת, ביניהן הגבלות ניכרות על האוכלוסייה. סמכויות אלו כוללות הטלת מגבלות על חירויות היסוד של הפרט, ולפיכך צריך שישמרו למקרי חרום בלבד.

ע”פ החוק הקיים, לממשלה סמכות להכריז על קיומו של מצב חרום באם “שוכנעה הממשלה כי יש סיכון ממשי להתפשטות רחבה של נגיף הקורונה ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור”.

על פי פרסומי משרד הבריאות, מספר האזרחים הנמצאים חיוביים לנגיף הולך ופוחת, ונמצא כעת על ממוצע שבועי הנמוך מ-100 מאומתים ליום. מספר המאושפזים הנו כ-200 בלבד בכל הארץ, ומספר הנפטרים היומי עומד בשבוע האחרון על ממוצע של כ-3. אלו מדדים המעידים על תחלואה נמוכה ביותר, במיוחד על רקע פתיחה נרחבת של המשק, הקלות מרובות במסגרות תו סגול ותו ירוק ופתיחה מלאה של מערכת החינוך לפני שבועות מספר.

ע”פ החוק, הכרזה על מצב החרום אפשרית רק כאשר מתקיימים שני תנאים במקביל:

  1. סיכון ממשי להתפשטות נרחבת של הנגיף
  2. פגיעה משמעותית בבריאות הציבור

נהיר כי לאור נתוני התחלואה הנמוכים ע’פי מדדי משרד הבריאות, למרות פתיחת המשק, אין כעת סיכון ממשי להתפשטות נרחבת של הנגיף. בהתאם, לא קיימת כעת כל פגיעה משמעותית בבריאות הציבור, ואף העומס האשפוזי של המחלה הפך זניח, עם סגירה של כמעט כל מחלקות הקורונה.

מצב החרום הוכרז בטרם היה בידינו נשק יעיל כנגד הנגיף, והחששות מהשלכותיו גאו. יותר משנה אל תוך המגפה, ולאחר התגייסות חסרת-תקדים בעולם של אזרחי ישראל להתחסן בחיסון שיעילותו ע”פ הפרסומים 95%, אין מקום עוד להמשך שיח של חרום.

נדגיש, כי איננו טוענים שהמחלה נכחדה ממדינת ישראל: הובהר כבר ע”י מומחים רבים, ממשרד הבריאות ומחוצה לו, כי הנגיף צפוי להישאר עוד שנים בצורה אנדמית (קבועה) כאחד מנגיפי מערכת הנשימה הרגילים.

עם זאת, עצם נוכחותו של הנגיף אינו מצדיק את המשך קיומו של מצב החרום, ועל הממשלה, משרד הבריאות ומערכת הבריאות להתמודד עמו באותה צורה בה מתמודדים עם כל מחלה אחרת.

ידוע לנו, כי במשרד הבריאות מודאגים מהופעת ווריאנטים נגיפיים חדשים אשר עלולים להוות איום על הישגי החיסונים ובריאות הציבור. עד כה, נמצא החיסון יעיל כנגד כל הווריאנטים המוכרים. מעבר לכך, לא ניתן לשמר מצב חרום “מלחמתי” מתוך חשש מווריאנט נוסף שיביס את החיסון, כפי שלא ניתן לשמר מצב חרום  מתוך חשש לצונאמי ,רעידת אדמה או מלחמה. במידה ויאותר נגיף “עוקף-חיסון” או בעל קטלניות מוגברת באופן משמעותי, או אז, ניתן יהיה להכריז על מצב חרום מחודש, בהתחשב בנתוני השטח.

אם סבורה הממשלה כי למרות הנתונים אשר משרד הבריאות עצמו מציג, ממשיכים להתקיים התנאים להכרזה על מצב חרום, הרי שעל הממשלה לנהוג באחריות ובשקיפות, ולהציג את המדדים האובייקטיביים אשר משמשים סף לקביעת מצב החרום, במיוחד כאשר כל המדדים המפורסמים לציבור מצביעים על תחלואה נמוכה ביותר, אשר אינה שונה ממחלות נגיפיות אחרות.

לאור הנתונים הקיימים כיום, אין כל הצדקה להמשך הגדרת מצב חרום רפואי בישראל, ובהתאם, אין כל הצדקה משפטית להמשך הכרזה חוקית על מצב חרום. אנו קוראים לכם לפעול לאלתר למען סיום חוקיותו של מצב החרום, ולהחזיר למערכת השלטונית בישראל את האיזונים והבלמים הדרושים במדינה דמוקרטית.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print
גלילה לראש העמוד